Radiologisen diagnostiikan ammattilainen

Radiologiset diagnostiikkapalvelut
Lääketieteellinen fysiikka