Radiologisen diagnostiikan sekä
kliinisen fysiologian ja isotooppi­lääketieteen
ammattilainen

Radiologiset diagnostiikkapalvelut
Lääketieteellinen fysiikka

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
PET- ja fuusiokuvantaminen